Neurologija

Posebno smo ponosni na liječnički tim koji svojim znanjem, stručnošću i iskustvom za naše pacijente osigurava vrhunsku medicinsku uslugu.

Neurologija

Dijagnostika i terapija neuroloških bolesti zahtijeva znanje, stručnost, strpljenje i pažnju. Naši neurolozi ujedinjuju te osobine, a svemu dodaju i vještinu uporabe visoke tehnologije. U dijagnostici im je na raspolaganju 128-kanalni EEG uređaj jedan od najsuvremenijih takve vrste u Hrvatskoj.

Osnovna misija u radu neurološke djelatnosti Poliklinike Neuron je klinička primjena neuroznanosti i medicina temeljena na znanju i dokazima. Stručnjaci koji rade u okviru ove djelatnosti većinom su sveučilišni nastavnici na području neurologije i neuroznanosti.
Osnova dobre kliničke procjene neuroloških smetnji svakako je neurološki pregled, nakon kojeg se donosi odluka o daljnjim dijagnostičkim postupcima ili liječenju.

U okviru neurološke djelatnosti moguće je napraviti EEG video-poligrafsko snimanje na uređaju kapaciteta do 128 kanala. Osim standardnog očitavanja, po potrebi se mogu raditi: digitalno kartiranje (mapping) i kvantitativni EEG.

Neurološka se obrada u okviru Poliklinike Neuron po potrebi može proširiti na visokodiferentnu dijagnostičku slikovnu obradu (MR mozga, MR angiografija, MR kralježnice…) na uređaju za magnetsku rezonancu velike snage (3T). Jednako tako, neurološki slučajevi koji istovremeno imaju i elemente psihološkog poremećaja mogu se interdisciplinarno obraditi u okviru jedinice za psihijatriju koja je također dio Poliklinike Neuron.