Poliklinika Neuron

Pri Hrvatskom institutu za istraživanje mozga

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Logo poliklinika Neuron _o nama

Kad smo 1999. g. osnovali Polikliniku Neuron vodili smo se mišlju da u Hrvatskoj treba postojati specijalizirani centar izvrsnosti u kojem će pacijenti dobiti medicinsku uslugu na svjetskoj razini.
Kako bismo ostvarili svoj naum bilo je potrebno pribaviti najmoderniju medicinsku dijagnostičku tehnologiju. Prvi smo u Republici Hrvatskoj 2007. godine nabavili uređaj za magnetsku rezonanciju snage polja 3T.

U želji da pratimo najnovija tehnološka dostignuća kontinuirano ulažemo u novu opremu.
Međutim, još je važnije bilo okupiti tim vrhunskih liječnika, stručnjaka koji su se dokazali kako u kliničkoj praksi tako i na znanstvenom polju.

Niz godina naši liječnici postižu izuzetna znanstvena postignuća kroz suradnju s najprestižnijim svjetskim istraživačkim centrima poput sveučilišta Yale u Sjedinjenim Američkim Državama i McGill u Kanadi.

Nakon dva desetljeća možemo ustvrditi da su naši ciljevi u potpunosti ispunjeni. Najbolji dokaz tome su tisuće zadovoljnih korisnika naših usluga. Ispred nas su veliki izazovi, a ostvareni rezultati daju nam pravo na optimizam. Uvjerena sam da ćemo i u godinama koje dolaze ostati Vaš izbor za vrhunsku zdravstvenu skrb!

S poštovanjem,
dr. Petra Kalember
ravnateljica